HƯỚNG DẪN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

1. USER-VIP QUẢN TRỊ TRƯỜNG HỌC

UserVip

Website: Kythiquocgia.vn

Mục tiêu:

1.     Phổ biến đến GV yêu nền tảng Moodle-nền tảng dạy học trực tuyến cực hay hiện nay

2.     Cùng chia sẻ Server để giảm chi phí cho người dùng

3.     Cùng chia sẻ nhân lực quản trị

4.     Sự khác biệt của Moodle của kythiquocgia.vn

  • Upload câu hỏi bằng file
  • Xuất file đề chuẩn Latex
  • Lưu trữ tài khoản và nhật kí học tập xuyên suốt cấp học

Cụ thể: UserVip có chức năng và quyền lợi gì?

  •  Tổ chức xây dựng ngân hàng trắc nghiệm và tổ chức thi online cho toàn trường trên nền tảng Moodle. Số lượng không giới hạn.
  • Đảm bảo mỗi cuộc thi tổ chức được 500-1000 user đăng nhập cùng lúc.

1.       Tự cấp tài khoản cho giáo viên toàn trường bằng file excel (file.csv)

2.       Tạo ra tổ chuyên môn toàn trường

3.       Phân quyền giáo viên quản lí tổ chuyên môn

4.       Tạo các khóa học cho giáo viên (quyền này có thể giao về tổ sẽ tự tạo khóa học cho thành viên tổ mình)

5.       Tự tạo tài khoản cho các giáo viên trong trường (tất cả các môn học)

6.       Tự tạo tài khoản cho học sinh toàn trường bằng file excel (.csv)

7.       Tự tạo ngân hàng trắc nghiệm dùng riêng cho trường mình (Upload bằng file Word)

8.       Cung cấp nguồn câu hỏi Toán đã được chuẩn hóa để các trường chủ động cập nhật vào ngân hàng của trường.

9.       Mỗi trường học tôi chỉ cấp độc quyền cho 1 tài khoản duy nhất cho người đăng kí sở hữu trước (cá nhân giáo viên muốn sở hữu cũng ok)

10.   Lệ phí: mỗi tài khoản 2 triệu đồng/ năm.

11.   Để đăng kí, cần cung cấp: Email, tên trường (tên giáo viên sở hữu).

12.   Liện hệ qua mail: kythiquocgiavn@gmail.com

13.   Chuyển khoản:

Số tài khoản: 025 100 273 2430 VCB

Tên chủ thẻ: Huỳnh Văn Lợi