Đây là khóa học miễn phí cho tất cả các em học sinh. Các em được tham gia thi online trực tuyến cùng tất cả các bạn theo thời gian mở của đề thi. Mỗi bài thi các em được thi một lần, ngay sau đó sẽ được biết điểm số và hướng dẫn giải cụ thể cho từng câu. Mỗi tháng có 2 đợt thi vào tối thứ 7 tuần thứ 2 và 4 trong tháng. Bài thi  theo tiến độ , bám sát nội dung học  và phù hợp với các em.

Riêng các bạn có nhu được rèn luyện mỗi ngày với nhiều chủ đề khác nhau, luyện đề không giới hạn số lần làm bài,  chủ động học vào mọi thời gian rảnh  tại nhà hay bất cứ đâu thì hãy tìm hiểu và tham gia khóa 100K- LUYỆN TOÁN THẢ GA 2020 nhé!