Không gian trường học số dùng để tạo các bài học và kiểm tra, đánh giá trực tuyến của trường THPT Thới Long, thành phố Cần Thơ.